Ročný plán výroby elektriny

Rok Plán výroby elektriny
(MWh)
2022 234 299,682
2023 18 481,974