Mesačný plán výroby elektriny

Maximálna hodnota pre toto pole je 2022
Maximálna hodnota pre toto pole je 2022