Zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a.s. (účinná od 1.11.2020)

Dňa 1. novembra 2020 nadobúda účinnosť zmena Prevádzkového poriadku OKTE, a. s. , ktorá bola schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Zmena súvisí s novými skutočnosťami, ktoré nastali v bankovom sektore. Pre viac informácií kliknite sem. 

Rozhodnutie o zmene Prevádzkového poriadku OKTE je dostupné tu.

     Všetky oznamy