Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT

Base
156,96 €/MWh
-1,33%
Off-peak
149,60 €/MWh
+0,05%
Peak
164,32 €/MWh
-2,55%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO

Denná hodnota Co
183,76 €/MWh
Priemerná denná SO
-4,469 MWh
+923,81%
KZPO
1,000