Account holders

Company Account holder number
(AIB code)
Type
Axpo Solutions AG 20XAXPOSK3 Dodávateľ
CBA VEREX, a.s. 20XCBAVERG Dodávateľ
ČEZ Distribučné sústavy a.s. 20XCEZDSA9 Dodávateľ
ČEZ Slovensko, s.r.o. 20XCEZSKS9 Dodávateľ
ELGAS, k.s. 20XELGASK4 Dodávateľ
Energie2, a.s. 20XENERG26 Dodávateľ
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka 20XEPETSKM Dodávateľ
GEON, a.s. 20XGEONASE Dodávateľ
G&E Trading, a.s. 20XGANDETX Dodávateľ
KLF-ENERGETIKA, a.s. 20XKLFENEE Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s. 20XMAGNAES Dodávateľ
Metsa Tissue Slovakia  s.r.o. 20XMETSSAH Dodávateľ
Mondi SCP, a.s. 20XMONSCP5 Dodávateľ
Mondi SCP, a.s. 20XMONSCP5 Výrobca
OKTE, a.s. 20XOKTEAS5 Operátor trhu
Pow-en a. s. 20XPOWENAS Dodávateľ
PPA Power DS s.r.o. 20XPPAPDSA Dodávateľ
RIGHT POWER, a.s. 20XRIGPOW3 Dodávateľ
Slovenské elektrárne, a.s. 20XSLOELER Dodávateľ
Slovenské elektrárne, a.s. 20XSLOELER Výrobca
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. 20XSELENSE Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20XSPPAASJ Dodávateľ
Stredoslovenská energetika, a.s. 20XSSENAS4 Obchodník
TWINLOGY, s.r.o. 20XTWINSKN Dodávateľ
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 20XVVBSKKI Dodávateľ
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 20XVVBSKKI Výrobca
Východoslovenská energetika, a.s. 20XVSENASJ Dodávateľ
ZSE Energia, a.s. 20XZSEENEG Dodávateľ
ZSE Energia, a.s. 20XZSEENEG Výrobca